Browsing by Topic Đào tạo và truyền thông về môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 85
TitleAuthorsIssue Date
An toàn bức xạ những điều cần biếtLê Quang, Hiệp (Chủ biên)2021
Chương trình khung đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hạiTổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*)2018
Công nghệ vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệpPGS.TS. Tăng Thị, Chính2021
Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2016
Lập dự án Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải rắn thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắnTrung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng2021
Nâng cao khả năng ứng dụng thực tiễn cho sinh viên, học viên cao học ngành môi trường trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trườngTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội2020
Nâng cao năng lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát đánh giá thực hiện chương trình, truyền thông về thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mớiTổng cục Môi trường - Vụ Quản lý chất thải2019
Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát đánh giá thực hiện Chương trình, truyền thông về xây dựng nông thôn mớiTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát ô nhiễm (*)2018
Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư vùng nông thôn khu vực phía BắcTổng cục Môi trường - Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (*)2017
Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư vùng nông thôn khu vực phía BắcTổng cục Môi trường - Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (*)2016

Browsing by Topic Đào tạo và truyền thông về môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 85
TitleAuthorsIssue Date
An toàn bức xạ những điều cần biếtLê Quang, Hiệp (Chủ biên)2021
Chương trình khung đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hạiTổng cục Môi trường - Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường (*)2018
Công nghệ vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệpPGS.TS. Tăng Thị, Chính2021
Hoạt động thí nghiệm, phân tích môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2016
Lập dự án Truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về chất thải rắn thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ về thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắnTrung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường - Phòng Nâng cao nhận thức cộng đồng2021
Nâng cao khả năng ứng dụng thực tiễn cho sinh viên, học viên cao học ngành môi trường trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trườngTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội2020
Nâng cao năng lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát đánh giá thực hiện chương trình, truyền thông về thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mớiTổng cục Môi trường - Vụ Quản lý chất thải2019
Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát đánh giá thực hiện Chương trình, truyền thông về xây dựng nông thôn mớiTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát ô nhiễm (*)2018
Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư vùng nông thôn khu vực phía BắcTổng cục Môi trường - Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (*)2017
Nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi thân thiện với môi trường trong cộng đồng dân cư vùng nông thôn khu vực phía BắcTổng cục Môi trường - Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (*)2016