Bùi Phụng
Qualification:Phó Giáo sư
Fields/Area of Specialization:Ngôn ngữ
Ông quê ở tỉnh Hà Nam. Sau đó ông chuyển lên Hà Nội. Ông sống và làm việc tại căn nhà nhỏ số 75 Charon (Mai Hắc Đế). Bùi Phụng từng là chủ nhiệm Khoa tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

97

VIEWS & DOWNLOAD

69

Top Country : United States

Showing results 1 to 2 of 2
TitleAuthorsIssue Date
Từ điển Việt - AnhBùi Phụng-
Ngôn ngữ đối chiếuBùi, Phụng2021
 Bùi Phụng
author picture
Qualification:Phó Giáo sư
Fields/Area of Specialization:Ngôn ngữ
Ông quê ở tỉnh Hà Nam. Sau đó ông chuyển lên Hà Nội. Ông sống và làm việc tại căn nhà nhỏ số 75 Charon (Mai Hắc Đế). Bùi Phụng từng là chủ nhiệm Khoa tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Showing results 1 to 2 of 2
TitleAuthorsIssue Date
Từ điển Việt - AnhBùi Phụng-
Ngôn ngữ đối chiếuBùi, Phụng2021