Browsing by Author Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
TitleAuthorsIssue Date
Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững2021
Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững2021

Browsing by Author Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
TitleAuthorsIssue Date
Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững2021
Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững2021