Browsing by Topic Ứng dụng công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 51
TitleAuthorsIssue Date
Cập nhật thông tin cho Website thông tin dữ liệu không gian môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2015
Cập nhật thông tin cho Website thông tin dữ liệu không gian môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2014
Cập nhật thông tin môi trường vào các cơ sở dữ liệu và đưa lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (VEA Portal); duy trì các hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin tại trụ sở Tổng cục Môi trườngTổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2017
Cập nhật thông tin môi trưởng vào các CSDL và đưa lên Cổng thông tin điện tử của TC Môi trường; duy trì các hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT (cổng thông tin đối ngoại....)Tổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2015
Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động Hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông Cầu.Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2015
Công nghệ thông tin địa lý trong phát triển đô thị 4.0 tại Việt NamLương Thanh, Tâm2022
Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường (Cơ sở dữ liệu về chất thải nguy hại; cơ sở dữ liệu các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; cơ sở dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học...)Tổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường2019
Duy trì hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ Mạng lưới quan trắc môi trường Quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2015
Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường; quản trị hệ thống thông tin tại trụ sở Tổng cục Môi trường; vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trườngTổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2019
Duy trì vận hành 2 bảng điện tử Hà Nội và thành phố Hồ Chí MinhTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2014

Browsing by Topic Ứng dụng công nghệ thông tin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 51
TitleAuthorsIssue Date
Cập nhật thông tin cho Website thông tin dữ liệu không gian môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2015
Cập nhật thông tin cho Website thông tin dữ liệu không gian môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2014
Cập nhật thông tin môi trường vào các cơ sở dữ liệu và đưa lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (VEA Portal); duy trì các hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin tại trụ sở Tổng cục Môi trườngTổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2017
Cập nhật thông tin môi trưởng vào các CSDL và đưa lên Cổng thông tin điện tử của TC Môi trường; duy trì các hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin tại trụ sở TCMT (cổng thông tin đối ngoại....)Tổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2015
Cập nhật thông tin và duy trì hoạt động Hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông Cầu.Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2015
Công nghệ thông tin địa lý trong phát triển đô thị 4.0 tại Việt NamLương Thanh, Tâm2022
Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường (Cơ sở dữ liệu về chất thải nguy hại; cơ sở dữ liệu các dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; cơ sở dữ liệu bảo tồn đa dạng sinh học...)Tổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường2019
Duy trì hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ Mạng lưới quan trắc môi trường Quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2015
Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường; quản trị hệ thống thông tin tại trụ sở Tổng cục Môi trường; vận hành hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trườngTổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2019
Duy trì vận hành 2 bảng điện tử Hà Nội và thành phố Hồ Chí MinhTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2014