Browsing by Topic Quan trắc môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 105
TitleAuthorsIssue Date
Duy trì cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường toàn quốcTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2016
Duy trì cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường toàn quốcTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2017
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng; vẫn hành, hiệu chuẩn, kiểm định các trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2018
Duy trì hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường Quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2014
Duy trì hệ thống trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; duy trì, quản lý hệ thống thông tin dữ liệu quan trắc môi trường toàn quốcTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc2019
Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2014
Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2017
Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2015
Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2016
Duy trì và vận hành phòng thử nghiệm quan trắc hiện trường theo hệ thống ISO/IEC 17025:2005Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2015

Browsing by Topic Quan trắc môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 105
TitleAuthorsIssue Date
Duy trì cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường toàn quốcTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2016
Duy trì cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường toàn quốcTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2017
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng; vẫn hành, hiệu chuẩn, kiểm định các trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2018
Duy trì hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường Quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2014
Duy trì hệ thống trang thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; duy trì, quản lý hệ thống thông tin dữ liệu quan trắc môi trường toàn quốcTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc2019
Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2014
Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2017
Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2015
Duy trì hoạt động chỉ huy, điều hành mạng lưới của Trung tâm đầu mạng trong quan trắc môi trường quốc giaTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2016
Duy trì và vận hành phòng thử nghiệm quan trắc hiện trường theo hệ thống ISO/IEC 17025:2005Tổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2015