Browsing by Topic Thông tin, dữ liệu môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 54
TitleAuthorsIssue Date
An ninh nguồn nước ở Việt NamTrần Thanh Xuân, Xuân2020
Các nguyên lý sản xuất sạch hơn và áp dụng trong thực tiễnTrần Văn, Nhân2022
Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ tiêu môi trường, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2014
Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ tiêu môi trường; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2016
Cập nhật thông tin môi trường vào các cơ sở dữ liệu và đưa lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (VEA Portal); duy trì các hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin tại trụ sở Tổng cục Môi trườngTổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2016
Cập nhật thông tin MT vào các CSDL và đưa lên Cổng thông tin điện tử của TCMT (VEA Portal); duy trì các hoạt động thường xuyên của HTTT tại trụ sở TCMT (cổng thông tin đối ngoại, cổng thông tin điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện tử, CSDL...Tổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2014
Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2016
Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2017
Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2014
Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2018

Browsing by Topic Thông tin, dữ liệu môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 54
TitleAuthorsIssue Date
An ninh nguồn nước ở Việt NamTrần Thanh Xuân, Xuân2020
Các nguyên lý sản xuất sạch hơn và áp dụng trong thực tiễnTrần Văn, Nhân2022
Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ tiêu môi trường, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2014
Cập nhật thông tin cho Hệ thống chỉ tiêu môi trường; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Quan trắc môi trường (*)2016
Cập nhật thông tin môi trường vào các cơ sở dữ liệu và đưa lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường (VEA Portal); duy trì các hoạt động thường xuyên của hệ thống thông tin tại trụ sở Tổng cục Môi trườngTổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2016
Cập nhật thông tin MT vào các CSDL và đưa lên Cổng thông tin điện tử của TCMT (VEA Portal); duy trì các hoạt động thường xuyên của HTTT tại trụ sở TCMT (cổng thông tin đối ngoại, cổng thông tin điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện tử, CSDL...Tổng cục Môi trường - Văn phòng Tổng cục Môi trường2014
Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2016
Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2017
Công tác lưu trữ, quản lý tư liệu môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2014
Duy trì hạ tầng thông tin dữ liệu môi trường; quản lý, tích hợp cơ sở dữ liệu môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2018