Browsing by Topic Thanh tra, kiểm tra về môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 73
TitleAuthorsIssue Date
Giám sát, đánh giá, truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát ô nhiễm (*)2017
Hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường thường xuyên và đột xuất tại 03 vùng miền (miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) (phần nội dung do Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên thực hiện)Tổng cục Môi trường - Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên (*)2017
Hoạt động kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (*)2018
Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2015
Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2016
Khảo sát, xây dựng các Quy định về kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (*)2014
Khảo sát, xây dựng các Quy định về kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (*)2015
Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh; kiểm tra việc thực hiện quan trắc môi trường quốc gia và địa phươngTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát ô nhiễm (*)2014
Kiểm soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường caoTổng cục Môi trường - Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên2019
Kiểm tra an toàn về môi trường trong các nhà máy thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng NgãiTổng cục Môi trường - Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên2019

Browsing by Topic Thanh tra, kiểm tra về môi trường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 73
TitleAuthorsIssue Date
Giám sát, đánh giá, truyền thông Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớiTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát ô nhiễm (*)2017
Hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường thường xuyên và đột xuất tại 03 vùng miền (miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) (phần nội dung do Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên thực hiện)Tổng cục Môi trường - Cục Môi trường miền Trung và Tây nguyên (*)2017
Hoạt động kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (*)2018
Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2015
Hướng dẫn, kiểm tra về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trườngTổng cục Môi trường - Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường (*)2016
Khảo sát, xây dựng các Quy định về kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (*)2014
Khảo sát, xây dựng các Quy định về kiểm tra, thanh tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (*)2015
Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh; kiểm tra việc thực hiện quan trắc môi trường quốc gia và địa phươngTổng cục Môi trường - Cục Kiểm soát ô nhiễm (*)2014
Kiểm soát, giám sát đặc biệt các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường caoTổng cục Môi trường - Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên2019
Kiểm tra an toàn về môi trường trong các nhà máy thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng NgãiTổng cục Môi trường - Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây Nguyên2019