Nhiệm vụ (Cục Viễn thám Quốc gia) : [1]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1
TitleAuthorsIssue Date
Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền BắcCục Viễn thám Quốc gia2014
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1

Nhiệm vụ (Cục Viễn thám Quốc gia) : [1]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1
TitleAuthorsIssue Date
Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS xây dựng cơ sở dữ liệu thành lập bản đồ diễn biến vùng ô nhiễm nguồn nước thải từ các khu công nghiệp, đô thị nhằm đưa ra cảnh báo các vùng có nguy cơ ô nhiễm thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền BắcCục Viễn thám Quốc gia2014
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 1 of 1