Dự án (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững) : [2]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2
TitleAuthorsIssue Date
Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững2021
Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững2021
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2

Dự án (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững) : [2]

Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2
TitleAuthorsIssue Date
Điều tra, đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững2021
Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững2021
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 2 of 2