Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45282
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y sinh học khắc phục
Authors: Văn phòng chương trình KH và CN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (*)
Phạm, Ngọc Châu
Issue Date: 2015
Abstract: Tài liệu trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y sinh học khắc phục. Cụ thể các kết quả nghiên cứu và bàn luận được đưa ra bao gồm: Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới một số véc tơ truyền bệnh trong lực lượng vũ trang; Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới bệnh dịch của lực lượng vũ trang; Đánh giá ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan tới tai nạn thương tích của lực lượng vũ trang; Đánh giá tổng hợp hậu quả của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bênh dịch của lực lượng vũ trang; Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới công tác đảm bảo hậu cần, sinh hoạt của bộ đội; Thực trạng nguồn lực quân y trong ứng phó dịch bệnh và thiên tai thảm họa; Dự tính một số bệnh truyền nhiễm theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2012; Giải pháp kiểm soát, dự phòng và giảm thiểu tác động bất lợi của BĐKH tới sức khỏe, dịch bệnh và tai nạn thương tích của bộ đội.
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45282
Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Văn phòng chương trình KH và CN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu)
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • ImportFromSys_162498831913015_19_03_THS_001.pdf
 • Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y sinh học khắc phục
  • Size : 5,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • ImportFromSys_162498831925615_19_03_BKS_002.pptx
 • Poster.BDKH.06
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45282
  Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y sinh học khắc phục
  Authors: Văn phòng chương trình KH và CN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (*)
  Phạm, Ngọc Châu
  Issue Date: 2015
  Abstract: Tài liệu trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y sinh học khắc phục. Cụ thể các kết quả nghiên cứu và bàn luận được đưa ra bao gồm: Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới một số véc tơ truyền bệnh trong lực lượng vũ trang; Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới bệnh dịch của lực lượng vũ trang; Đánh giá ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan tới tai nạn thương tích của lực lượng vũ trang; Đánh giá tổng hợp hậu quả của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bênh dịch của lực lượng vũ trang; Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới công tác đảm bảo hậu cần, sinh hoạt của bộ đội; Thực trạng nguồn lực quân y trong ứng phó dịch bệnh và thiên tai thảm họa; Dự tính một số bệnh truyền nhiễm theo kịch bản biến đổi khí hậu năm 2012; Giải pháp kiểm soát, dự phòng và giảm thiểu tác động bất lợi của BĐKH tới sức khỏe, dịch bệnh và tai nạn thương tích của bộ đội.
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45282
  Appears in Collections:Đề tài nghiên cứu khoa học (Văn phòng chương trình KH và CN phục vụ chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu)
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • ImportFromSys_162498831913015_19_03_THS_001.pdf
 • Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của lực lượng vũ trang và đề xuất giải pháp y sinh học khắc phục
  • Size : 5,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • ImportFromSys_162498831925615_19_03_BKS_002.pptx
 • Poster.BDKH.06
  • Size : 1,3 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML