Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45293
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững
dc.date.accessioned2021-12-12T04:23:15Z-
dc.date.available2021-12-12T04:23:15Z-
dc.date.created2020
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45293-
dc.description.abstractĐánh giá được tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030; Đề xuất được các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững.
dc.format.extent81tr.
dc.languageTiếng Việt
dc.subjectMôi trường
dc.titleĐánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030
dc.typeTư liệu
ikr.topic.maintopicPhát triển bền vững
dc.identifier.missioncodeDA001.2021
dc.type.documentTổng hợp (số)
dc.identifier.id60eb48c3a7db290008225112
Appears in Collections:Dự án (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững)
MedatadaShow simple item record

Thumbnail
 • files-1626034008079.pdf
 • Báo cáo tổng hợp dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45293
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorViện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững
  dc.date.accessioned2021-12-12T04:23:15Z-
  dc.date.available2021-12-12T04:23:15Z-
  dc.date.created2020
  dc.date.issued2021
  dc.identifier.urihttp://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45293-
  dc.description.abstractĐánh giá được tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030; Đề xuất được các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững.
  dc.format.extent81tr.
  dc.languageTiếng Việt
  dc.subjectMôi trường
  dc.titleĐánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030
  dc.typeTư liệu
  ikr.topic.maintopicPhát triển bền vững
  dc.identifier.missioncodeDA001.2021
  dc.type.documentTổng hợp (số)
  dc.identifier.id60eb48c3a7db290008225112
  Appears in Collections:Dự án (Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Ban Môi trường và phát triển bền vững)
  MedatadaShow simple item record

  Thumbnail
 • files-1626034008079.pdf
 • Báo cáo tổng hợp dự án “Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường và phát triển bền vững đến năm 2030”
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF