Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45399
Title: Một số vấn đề ưu tiên về tăng cường quản lý nhà nước đối với bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc, Dũng
Phạm Anh, Cường
Hoàng Thị Thanh, Nhàn
Nguyễn Đặng Thu, Cúc
Nguyễn Ngọc, Sinh
Issue Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45399
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 10.pdf
  • Size : 463,94 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45399
  Title: Một số vấn đề ưu tiên về tăng cường quản lý nhà nước đối với bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
  Authors: Nguyễn Ngọc, Dũng
  Phạm Anh, Cường
  Hoàng Thị Thanh, Nhàn
  Nguyễn Đặng Thu, Cúc
  Nguyễn Ngọc, Sinh
  Issue Date: 2015
  Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45399
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 10.pdf
  • Size : 463,94 kB

  • Format : Adobe PDF