Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45400
Title: Truyền thông trong dự phòng bệnh dịch và hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe công cộng
Authors: Vũ Thị Kim, Liên
Issue Date: 2019
Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45400
Appears in Collections:Sách khác
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 04.pdf
  • Size : 261,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45400
  Title: Truyền thông trong dự phòng bệnh dịch và hỗ trợ giải quyết các vấn đề sức khỏe công cộng
  Authors: Vũ Thị Kim, Liên
  Issue Date: 2019
  Publisher: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45400
  Appears in Collections:Sách khác
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 04.pdf
  • Size : 261,5 kB

  • Format : Adobe PDF