Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45401
Title: Nhập môn Quản trị các khu bảo vệ và bảo tồn
Issue Date: 2014
Publisher: Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45401
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 11.pdf
  • Size : 647,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45401
  Title: Nhập môn Quản trị các khu bảo vệ và bảo tồn
  Issue Date: 2014
  Publisher: Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45401
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 11.pdf
  • Size : 647,32 kB

  • Format : Adobe PDF