Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45403
Title: Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính mới về điều chỉnh phí tham quan tại Vườn quốc gia Cát Bà
Authors: Cục Bảo tồn và Đa dạng sinh học
Issue Date: 2015
Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45403
Appears in Collections:Sách môi trường
MedatadaShow full item record
Thumbnail
 • 13.pdf
  • Size : 604,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45403
  Title: Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện cơ chế tài chính mới về điều chỉnh phí tham quan tại Vườn quốc gia Cát Bà
  Authors: Cục Bảo tồn và Đa dạng sinh học
  Issue Date: 2015
  Publisher: Nhà xuất bản Hồng Đức
  URI: http://thuvien.cebid.vn/handle/CEID/45403
  Appears in Collections:Sách môi trường
  MedatadaShow full item record
  Thumbnail
 • 13.pdf
  • Size : 604,5 kB

  • Format : Adobe PDF